კონტაქტი

მისამართი:

საქართველო, ქ. თბილისი 0105, ათონელის ქ., 3

მობილური: (+995) 595 33 69 69; (+995) 595 26 77 11 

 

კახეთის ფილიალი (+995) 551 15 19 17

 

Via Agostino di Duccio, 14/16-50143 ფლორენცია, იტალიის ოფისი

+39 055 711508

 

e-mail: info@geo-irrigation.com